Aktuellt

Enkät om spolmask hos värphöns

På SLU/SVA pågår just nu ett projekt i samarbete med Svenska Ägg som går ut på att utveckla åtgärder för att minska förekomsten av spolmask hos värphöns. Målet är att minimera parasitens skadeverkningar genom att utforma ett förbättrat övervakningsprogram kombinerat med effektiva motåtgärder. Vill få en rättvisande bild För att få en bild av hur svenska äggproducenter upplever och hanterar spolmask har vi utformat ett kort frågeformulär. Det besvaras elektroniskt och tar några minuter att fylla i. För att få en rättvisande bild är det viktigt att vi får in många svar! Observera att svaren är anonyma och kommer inte spåras vidare.


pågående projektet finansieras av SLF (Stiftelsen lantbruksforskning).